Przechowywanie światła

Pokazuje się, iż obecne sposoby ułatwiają magazynowanie prądu na dużą rozpiętość na terenie sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna może bywać magazynowana, kiedy fabrykacja przerasta nad spożytkowaniem, i pozyskiwana jest, gdy spożytkowanie przewyższa nad przerobem. Dzięki owemu przerób prądu z elektrowni nie musi być przystosowana do potocznego zużycia. Na daną chwilę bywa, iż wzięcie na energię przeobraża się w ciągu 24 godzin, akumulowanie energii ułatwia trywialne oraz owocniejsze spożytkowanie elektrowni węglowych jak również jądrowych, poprzez dostosowanie ich wytwórczości na stałym poziomie, bez wymogów dostosowywania jej do krótkotrwałego popytu. Jest to popularne rozstrzygnięcie prymarnie na niesamowicie potężną rozpiętość. Ponadto, umożliwia również częste spożytkowanie odnawialnych wylęgarni energii, takich jak energia wiatru czy słońca, których powszechność dostosowuje się krewkim wahnięciom w trakcie kilku minut.

Bez rezerwuarów prądu, takie źródła muszą być wspomagane przez pospolite elektrownie, które zadowalają zapotrzebowanie, gdy odnawialne źródła wytwarzają mniej energii. Aktualnie do przechowywania prądu wykorzystuje się elektrownie szczytowo-pompowe, które mniewa się za najowocniejsze.